Технострой инженеринг

Фирма „Технострой инженеринг” ЕООД е основана от инж. Славейко Тодоров Генев през 1995 година със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, ул. „Колю Фичето” №15.

Фирма „ТЕХНОСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД е специализирана в:

 • Лазерно рязане на листов материал
 • Огъване на листов материал
 • Плазмено рязане на листов материал
 • Производството на нестандартни изделия от въглеродни, неръждаеми и специални стомани, както и от цветни метали;
 • Извършване на капитални ремонти в металургията, енергетиката, химическата и минната промишленост;
 • Изработка и монтаж на стоманени конструкции, тръбопроводи и други метални изделия;
 • Извършване на електро-монтажни дейности в промишлеността и строежи от енергийната инфраструктура;
 • Поддръжка, ремонт и преустройство на промишлени и битови парни и водогрейни котли;
 • Производство и монтаж на стоманени газопроводи и газови инсталации.
 • Заваръчни дейности.

„Технострой инженеринг” ЕООД е вписано в Регистъра на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор на лицата, извършващи дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност, с регистрационен № Х047 като лице, което извършва поддържане, ремонтиране и преустройване на:

 • парни котли с работно налягане до 2,0 МРа и водогрейни котли;
 • съдове, работещи под налягане;
 • тръбопроводи за водна пара и гореща вода;
 • стоманени газопроводи и газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове;
 • стоманени разпределителни газопроводи и съоръженията към тях, стоманени промишлени газови инсталации и газови уреди за природен газ и автомобилни газови уредби за компресиран природен газ;
 • козлови и мостови кранове и релсовите пътища към тях и кранове, стрелови тип, монтирани на автомобили.

Производствено-административната база на фирмата се намира в с. Черноочене, обл. Кърджали.

повече
повече
повече