Начало > За нас
EU Проекти

Фирма „Технострой инженеринг” ЕООД е основана от инж. Славейко Тодоров Генев през 1995 година със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, ул. „Колю Фичето” №15.

Фирма „ТЕХНОСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД е специализирана в:

„Технострой инженеринг” ЕООД е вписано в Регистъра на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор на лицата, извършващи дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност, с регистрационен № Х047 като лице, което извършва поддържане, ремонтиране и преустройване на:

Производствено-административната база на фирмата се намира в с. Черноочене, обл. Кърджали.