Начало > Клиенти > Асарел-Медет АД

Клиенти

Асарел-Медет АД

„Асарел-Медет”АД е акционерно дружество с основен предмет на дейност - открит добив и обогатяване на медни и други руди, биохимично извличане на мед и свързаните с това инженерингови и търговски дейности. Компанията извършва проучвателни, инженерно-внедрителски, проекто-конструкторски, екологични и други дейности. Монтажни групи и технически ръководители, служители на „Технострой Инженеринг” ЕООД са позиционирани /целогодишно/ на територията на Асарел-Медет АД. По-големите изпълнени обекти са: Подмяна на съществуващите водни инсталации, захранващи с промишлена вода мелници ММС 7.0Х2.3 в корпус „Дезинтеграция”, „Подмяна металоконструкциите на ГТЛ – ГК 1-8 в ОФ „Асарел”, “Монтаж на Мелница МШЦ 4.5 х 6 в западния край на Мелнично отделение на ОФ Асарел, I етап”, където „Технострой Инженеринг” е главен изпълнител и др.