Начало > За нас
EU Проекти

Фирма „Технострой инженеринг” ЕООД е основана от инж. Славейко Тодоров Генев през 1995 година със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, ул. „Колю Фичето” №15. Фирмата е изцяло частна, 100% собственост на Управителя. Фирмата е регистрирана по ЗДДС, няма задължения към бюджета.

Фирма „ТЕХНОСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД е специализирана в:

„Технострой инженеринг” ЕООД е вписано в Регистъра на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор на лицата, извършващи дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност, с регистрационен № Х047 като лице, което извършва поддържане, ремонтиране и преустройване на:

Удостоверения от Камара на строителите в България

„Технострой инженеринг“ ЕООД притежава Удостоверение № I TV 017014 за вписване в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват:

„Технострой инженеринг“ ЕООД притежава Удостоверение № III TV 005696 за вписване в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват:

„Технострой инженеринг“ ЕООД притежава Удостоверение № IV TV 008245 за вписване в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват:

„Технострой инженеринг“ ЕООД притежава Удостоверение № V TV 008245 за вписване в Централния професионален регистър на строителя на основание чл.6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

Дружеството членува в следните организации

Сертифициране

Фирмата е ресертифицирана по стандарт ISO 9001:2008 – 2009 г.

Ръководени от желанието си за развитие, както и за постигане на по-високо качество при производство, за да удовлетворяваме винаги Вашите изисквания, ние, екипът на „Технострой Инженеринг” ЕООД, желаем да споделим с Вас успешното сертифициране на фирмата по внедрената система, покриваща Изискванията за качество при заваряване чрез стопяване на метални материали. Част 2: Обширни изисквания за качество (ISO 3834-2:2005). Прилагаме и получения сертификат. Фирмата ни успешно внедри и EN 1090 EXC3 - Изпълнение на стоманени конструкции и конструкции от алуминиеви сплави.

Производствено-административната база на фирмата се намира в с. Черноочене, обл. Кърджали. Произвеждат се нестандартни изделия от разнообразни видове метали.